Quảng cáo OOH là gì? Vai trò trong kế hoạch marketing

Quảng cáo OOH là gì? Vai trò của OOH trong kế hoạch marketing Là 1 trong những kế hoạch truyền thông của nhiều doanh nghiệp. Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của quảng cáo truyền hình, và Internet. Quảng cáo ngoài trời luôn có chỗ đứng và vị trí riêng của mình. Bài […]