Mục đích của quảng cáo là gì? Các kênh quảng cáo hiện tại

quang cao dong vai tro quan trong

Mục tiêu của quảng cáo trong marketing là gì? Marketing được xem là cầu nối trung gian quan trọng giữa doanh nghiệp và thị trường, giữa doanh nghiệp và khách hàng. Vì thế, khi doanh nghiệp muốn triển khai bất kỳ một dự án, chiến dịch marketing nào, các marketers luôn phải xác định rõ […]